Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Ongewenste omgangsvormen op het werk: waar ligt de grens? Hoe veilig voelt uw bedrijf voor uw werknemers? Een prettige en veilige werkomgeving is heel belangrijk voor werknemers dit zorgt voor een hogere productiviteit en een betere flexibiliteit én minder ziekteverzuim. Lees hier wat een extern vertrouwenspersoon voor jouw organisatie kan betekenen.

vertrouwenspersson

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Ongewenste omgangsvormen op het werk: waar ligt de grens? Hoe veilig voelt uw bedrijf voor uw werknemers? Een prettige en veilige werkomgeving is heel belangrijk voor werknemers dit zorgt voor een hogere productiviteit en een betere flexibiliteit én minder ziekteverzuim. Lees hier wat een extern vertrouwenspersoon voor jouw organisatie kan betekenen.

De vertrouwenspersoon, nu (bijna) ook wettelijk verplicht!

Met een meerderheid van stemmen is op 23 mei 2023 het wetvoorstel aangenomen waarin voor werkgevers met meer dan 10 werknemers het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht is gesteld.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Een vertrouwenspersoon kan een onmisbare rol spelen binnen een organisatie. Als werkgever is het belangrijk om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor uw medewerkers. Naast dat het wettelijk verplicht is vanuit de Arbowet, wilt u niet dat uw medewerkers onnodig risico lopen op ongevallen op de werkvloer of uitvallen door verzuim.

Het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving is daarom in alle gevallen een goede investering. Zo voorkomt u verzuim, verbetert u de bedrijfscontinuïteit en verhoogt u het werkplezier bij medewerkers. Werknemers kunnen met vertrouwelijke problemen en kwesties bij een vertrouwenspersoon terecht voor ondersteuning, advies en begeleiding.

Of het nu gaat om discriminatie, intimidatie, pesten of andere problemen op het werk, een vertrouwenspersoon biedt een veilige omgeving waar werknemers hun zorgen kunnen bespreken en zoeken naar oplossingen. Dit is niet alleen belangrijk voor het welzijn van de werknemers, maar ook voor de gezondheid en prestaties van de organisatie als geheel.

Het ervaren van ongewenst gedrag heeft een grote impact op iemands leven. Als vertrouwenspersoon kan ik samen met de medewerker zoeken naar een informele of passende oplossing voor de betreffende situatie. Als vertrouwenspersoon reik ik de medewerker handvatten aan om zelf stappen te kunnen ondernemen en sta dus naast de medewerker. Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

vertrouwenspersoon logo huis voor klokkenluiders

Vertrouwenspersoon integriteit

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Organisaties van meer dan vijftig medewerkers zijn verplicht om een meldregeling integriteit te hebben. Deze wet verbetert de mogelijkheden om veilig misstanden te melden.

De drempel om op een extern vertrouwenspersoon af te stappen is namelijk vele malen lager dan een intern vertrouwenspersoon. Ook leert de praktijk dat een interne vertrouwenspersoon ongewild in een moeilijke positie gezet wordt als de onafhankelijkheid van de functie wordt gehinderd door loyaliteit naar de werkgever. Daarnaast wordt de mogelijke melder ook eventueel gehinderd door de dubbele rol of wil de interne vertrouwenspersoon zelf een melding doen. Als extern vertrouwenspersoon ben ik hiervoor opgeleid, LVV gecertificeerd en geaccrediteerd, en heb ik kennis en ervaring opgedaan in het werkveld.

De Externe Vertrouwenspersoon heeft 3 taken:

  • De eerste taak: de melder van ongewenste omgangsvormen en/ of een integriteitskwestie steunen: zijn of haar verhaal aanhoren en samen een passende oplossing zoeken voor de situatie, waardoor hij of zij weer veilig en gezond kan functioneren.

  • De tweede taak: voorlichting geven aan de medewerkers en leidinggevenden over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Hierbij ligt de nadruk op preventie, hoe er mee om te gaan als het toch plaatsvindt en de rol van de vertrouwenspersoon daarbij.

  • De derde taak: gevraagd en ongevraagd advies aan het management op beide gebieden. Advies verwerken in een jaarverslag.

Een extern vertrouwenspersoon zorgt er dus voor dat uw organisatie een veiliger werkplek wordt waardoor u veel geld bespaart en de werksfeer voor uw medewerkers verbetert.